Skip to main content
10. maj 2023

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på Fynske Motorvej

Søndag den 14. maj begynder Vejdirektoratet arbejdet med at udskifte asfalten på Fynske Motorvej mellem rampeanlæg 47 og 48. Fra- og tilkørselsramperne ved de to rampeanlæg vil i perioder være lukkede, mens arbejdet står på.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA VEJDIREKTORATET

Søndag den 14. maj begynder Vejdirektoratet arbejdet med at udskifte asfalten på Fynske Motorvej mellem rampeanlæg <47> og <48>. Fra- og tilkørselsramperne ved de to rampeanlæg vil i perioder være lukkede, mens arbejdet står på.

Fra søndag den 14. maj og cirka otte uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på E20 Fynske Motorvej ved Tietgenbyen.

Arbejdet finder sted i begge retninger fra vest for rampeanlæg <48> Tietgenbyen til lige øst for rampeanlæg <47> Langeskov.

Sådan foregår arbejdet
 • Først bliver den gamle belægning affræset, så man kan reparere den underliggende belægning. Derefter bliver der udlagt ny og mere klimavenlig asfalt og påført nye vejstriber.
 • Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.
Information til trafikanterne

Arbejdet vil blive udført i to etaper som aften- og natarbejde primært mellem klokken 18.30 og 06.00.

Etape 1, hvor der arbejdes i vestgående retning fra øst for rampeanlæg <47> Langeskov til vest for rampeanlæg <48> Tietgenbyen, vil have følgende konsekvenser:

 • Ved aften- og natarbejdet ledes vestgående trafik over i østgående spor med ét spor farbart i begge retninger.
 • Fra- og tilkørselsramperne i vestgående retning ved rampeanlæg <47> Langeskov og rampeanlæg <48> Tietgenbyen vil periodevis være spærret i arbejdsperioderne.

  Etape 2, hvor der arbejdes i østgående retning fra vest for rampeanlæg <48> Tietgenbyen til øst for rampeanlæg <47> Langeskov, vil have følgende konsekvenser:

  • Ved aften- og natarbejdet ledes østgående trafik over i vestgående spor med ét spor farbart i begge retninger.
  • Fra- og tilkørselsramperne i østgående retning ved rampeanlæg <48> Tietgenbyen og rampeanlæg <47> Langeskov vil periodevis være spærret i arbejdsperioderne.
   Ved spærring af ramperne vil der være skiltet med omkørsel.

  Arbejdet betyder, at der er risiko for kødannelser, og at trafikanterne grundet omkørslen vil få en forlænget rejsetid.

  I dagtimerne mellem klokken 06.00 og 18.30, hvor der ikke arbejdes på strækningen, vil motorvejen inklusiv alle ramper være åben for normal trafik.

  Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet kan medføre for trafikanterne.

  På Vejdirektoratets trafikkort kan man altid holde sig opdateret om den aktuelle situation på statsvejene og få viden om restriktioner for trafikken, konkrete vejarbejder og øvrige trafikmeldinger.

  Læs mere på Trafikinfo.dk