Skip to main content
22. marts 2023

Tungvognskontroller resulterede i flere sigtelser

Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd har i samarbejde med Tungvognscenter Øst foretaget kontrol af en række tunge køretøjer.

Af: Viktor Bork | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA SYDØSTJYLLANDS POLITI

Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd foretog i samarbejde med Tungvognscenter Øst kontrol af en række tunge køretøjer over fire dage fra den 13. til 16. marts 2023.

Kontrollerne blev foretaget på fire forskellige lokationer. Mandag den 13. marts blev de tunge køretøjer kontrolleret ved Nyborg, tirsdag den 14. marts ved Kolding, onsdag den 15. marts ved Tønder og torsdag den 16. marts på Kalbygård Skov-rastepladsen på Herningmotorvejen.

Tungvognscenter Øst bidrog med en mobil bremseprøvestand, hvilket betød, at det var muligt at få foretaget test af køretøjernes bremseevne på kontrolstedet. 

I løbet af de 4 kontroldage blev der kontrolleret i alt 104 køretøjer/vogntog. Disse standsninger førte umiddelbart til 28 sigtelser for diverse overtrædelser. 

Ud af de 104 køretøjer/vogntog, blev 39 vogntog kørt på bremseprøvestanden til kontrol. Ud fra disse viste en lang række fejl sig, hvoraf nogle også medførte en sigtelse:

  • 1 lastbil blev indkaldt til kontrolsyn grundet skævbremsning
  • 1 påhængsvogn fik klippet nummerpladen grundet manglende bremsepræstation
  • 2 påhængsvogne blev indkaldt til kontrolsyn grundet skævbremsning
  • 3 påhængsvogne blev indkaldt til kontrolsyn grundet andre fejl end bremsepræstationer
  • 4 sættevogne fik klippet nummerpladen grundet manglende bremsepræstation
  • 7 sættevogne blev indkaldt til kontrolsyn på grund af skævbremsning
  • 1 sættevogn blev indkaldt til kontrolsyn pga. fejl på undervognens støddæmpere
  • 1 sættevogn blev indkaldt til kontrolsyn pga. beskadiget affjedring
  • 15 lastbiler blev indkaldt til kontrolsyn grundet andre fejl – typisk for mange fjernlyslygter, revnede forruder, revner i chassisrammen etc. 

Særlige sager
To lastbiler blev ved kontrollen ved Kolding taget for manipulation af det antiforurenende udstyr (SCR manipulation). Dette udløste bøder på 25.000 kr. til hver og et krav om at få det bragt i orden, inden de kunne køre videre. 

På Kalbygård Skov-rastepladsen blev en enkelt chauffør under kontrollen taget i ikke at have betalt vejbenyttelsesafgift i Danmark. En nærmere kontrol viste, at han ikke havde gjort det 17 tilfælde, indenfor de sidste 28 dage. Det udløste en bøde på 42.500 kr. 

Over de 4 kontroldage foretog Tungvognscenter Syd som sædvanligt også kontroller på det øvrige vejnet. Under disse kontroller blev yderligere 68 køretøjer kontrolleret, hvilket samlet førte til 12 sigtelser af forskellig karakter. Det var særligt for overtrædelse af overhalingsforbud på motorvej, manglende betaling af vejbenyttelsesafgift samt for anvendelse af håndholdt mobiltelefon under kørsel med lastbil.