Skip to main content
8. marts 2024

Sund & Bælt indgår samarbejde med Boss Ladies

Byggebranchen står i fremtiden til at mangle faglært arbejdskraft. Som del af et større initiativ for mere mangfoldighed på arbejdspladsen har Sund og Bælt indgået et samarbejde med Boss Ladies. Den nye aftale skal medvirke til at gøre Sund & Bælts arbejdspladser mere attraktiv for kvinder.

Af: Sund & Bælt | Foto: Ritzau / Sund & Bælt
PRESSEMEDDELELSE

I 2024 vil Sund og Bælt sætte yderligere fokus på mangfoldighedsindsatsen i selskabet. Det statsejede selskab sætter først fokus på de store anlægsprojekter, og derfor vil indsatsen især dreje sig om Danmarks største byggeplads ved Rødbyhavn, hvor Femern Bælt-tunnelen er under opførelse og på de omfattende drifts- og vedligeholdelsesopgaver på Storebæltsbroen.

Sund & Bælt har både nu og i fremtiden brug for faglært arbejdskraft til vores mange infrastrukturprojekter og vedligehold af eksisterende infrastruktur. En del af løsningen er at tiltrække flere kvinder til bygge- og anlægsbranchen og sikre, at de kvinder, der allerede er der, synes, der er gode og attraktive vilkår og forhold. Sund & Bælt ønsker at være en virksomhed med et rummeligt, åbent og sikkert arbejdsmiljø for alle, og som kan tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere uanset deres køn. Vi ser frem til samarbejdet med Boss Ladies, som vi forventer kan styrke denne indsats, siger Emilie Juel-Helwig, direktør for bæredygtighed i Sund & Bælt.

I Boss Ladies arbejdes der for at skabe kulturforandringer i Danmarks mest mandsdominerede fag, hvor udviklingen historisk har været fastlåst.

I bygge- og anlægsbranchen sker der i dag et udtalt spild af talent, mens der mangler kollegaer ude i skurvognen. Skal vi lykkes med at skabe en strategisk turn-around, så kræver det, at vi sætter målrettet ind og arbejder med kulturen på byggepladsen, hvor det i dag kan være ekstremt hårdt at være eneste kvinde. Her spiller bygherrerne en nøglerolle i forhold til at stille krav til entreprenørerne, siger Nina Groes direktør i Divérs og initiativtager til Boss Ladies.

På Femern Bælt-projektet er entreprenørerne forpligtet til at levere mindst 500 lærlingeårsværk i løbet af anlægsfasen. Sund & Bælt sætter nu også fokus på, at projektet er en attraktiv arbejdsplads for kvindelige håndværkere. Det er desuden målet, at Femern Bælt-tunnelen skal bidrage til at øge optaget af kvindelige studerende på erhvervsskolerne.

Det nye samarbejde mellem Sund & Bælt og Boss Ladies bliver kickstartet i foråret, hvor turen bl.a. går til Lolland og Korsør for at besøge de store anlægsprojekter. Her vil Boss Ladies levere konkrete anbefalinger til, hvordan arbejdspladser, sagsgange og det fysiske og psykiske arbejdsmiljø kan indrettes, så det danner et godt og trygt miljø for alle ansatte – uanset køn.

Fakta:

Boss Ladies blev startet i 2018 for at skabe dybe kulturændringer og sikre, at flere kvinder rekrutteres, fastholdes og trives i bygge- og anlægsbranchen, industrien, installationsfagene og i de maritime fag.

Boss Ladies er et nationalt forandringsprojekt og har en bred samarbejdskreds af blandt andet erhvervsskoler, arbejdsmarkedets parter, virksomheder og kommuner. Indsatsen er støttet af VILLUM FONDEN, Danske Maritime og Grundejernes Investeringsfond. Boss Ladies er firedobbelt prisvindende for den forandring, projektet har skabt på erhvervsskoler og i danske virksomheder.