Skip to main content
19. oktober 2022

Nye bronzefliser markerer Rigets Hovedstrøg i Nyborg

Adelgade og Kongegade, der en del af Rigets Hovedstrøg i Nyborg bymidte, er blevet udsmykket med nye bronzefliser.

Af: Isabella Ravn | Foto:

Adelgade og Kongegade, der en del af Rigets Hovedstrøg i Nyborg bymidte, er blevet udsmykket med nye bronzefliser.

Rigets Hovedstrøg er det historiske vejforløb, der forbandt Øst- og Vestdanmark og løb gennem Landporten, forbi slottet henover Torvet og ned gennem byen til færgerne ved Kongens Skibsbro. Rejsende på tværs af landet helt fra 1500-tallet og op til 1930’erne benyttede dette vejforløb, når de skulle over Storebælt.

Derfor ønskes det at markere dette historiske vejforløb i Nyborg med en udsmykning i form af bronzefliser med motiver, der knytter sig til det at rejse, til lands eller til vands og med motiver, der knytter sig til byen og dens historie.

Som gennemgående motiver på ruten, der danner den røde tråd gennem byen, er der tegnet tre ikoner: Et hjul-ikon, som symbol på bevægelse og transport, et løve/hjerte-ikon samt et ikon med Erik Klippings åbne krone alle med tilknytning til Nyborg historie. Derudover er motiverne forskellige transportmidler fra middelalder til 1935, hvor vejforløbet ophørte med at have sin vigtige funktion. Transportmidlerne er blandt andet et skib, en færge, en ridder til hest, en mand der trækker en ko, en mor med et barn, en cyklist, en rutebil og en gående med kuffert. Hvor på ruten de forskellige motiver ligger vil afhænge af den historie, der skal formidles. Ved kirken gøres der en undtagelse i forhold til at vælge motiver for transport. Bronzefliserne vil her være med motiver, der er relateret til kirken, så som Chr. 3.s bibel og et brudepar.

Størrelsen på de tre gennemgående ikoner, der udgør det ’løbende’ spor, er små 9 x 9 cm fliser i brostensstørrelse, der lægges i eksisterende belægning. I de ti centrale krydspunkter lægges der store oversigtskort af Nyborg på Ø 100 cm, hvor en markering også viser, hvor på ruten man befinder sig. Bronzekortet er blevet udarbejdet efter Niels Høirups kort over Nyborg, som byen så ud omkring 1810, hvor fæstningen var på sit højeste. Med jævn afstand vil der mellem det ’løbende’ spor af små 9 x 9 cm sten blive lagt kvadratiske 30 x 30 cm bronzefliser med motiver for transport.

I forbindelse med formidlingen knyttet til ’Rigets Hovedstrøg’ opsættes en lille formidlingspæl med samme udtryk som vejvisningsstanderne i byen, dog langt mindre. På standeren, der placeres sammen med de store oversigtskort, formidles nogle af Nyborgs store fortællinger og nogle af de mindre historier.

Bronzefliserne blev lagt på Kongens Skibsbro før sommeren, hvor de nu kan ses. Projektet færdiggøres i løbet 2023. Fliserne er tegnet af Dsign Tegnestuen v. Anne Mette Rasmussen i samarbejde med Nyborg Kommune og Østfyns Museer og støbt på Skulpturstøberiet i Svendborg.

Projektet stammer fra Styregruppen for strategisk byudvikling for Nyborg og er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget i foråret 2021. Forløbet Rigets Hovedstrøg (Kongens Skibsbro, Adelgade, Kongegade, Korsgade, Torvet, Stendamsgade og Lindealléen) er i den strategiske byudviklings plan for Nyborg ’En samlet by’, beskrevet som ’rygraden’ i bykernen. Det skal være en primær rute for besøgende i byen, der binder havnefront, handelsgader og Nyborg Slot sammen. Ruten skal understøtte kulturarvsfortællingen i Nyborg.

KILDE: Nyborg.dk

FLERE NYHEDER