Skip to main content
6. juli 2023

Nyborg Kommune vil forbedre biodiversiteten på kommunale arealer

Hos Nyborg Kommune vil de vise vejen mod større biodiversitet i kommunen. Derfor skal driften af kommunale grønne arealer nu omlægges.

Af: Isabella Ravn | Foto:

Hos Nyborg Kommune vil de vise vejen mod større biodiversitet i kommunen. Derfor skal driften af kommunale grønne arealer nu omlægges.

Nyborg Kommune skal ikke kun rumme borgerne – den skal også være hjemsted for endnu flere insekter, smådyr, planter og urter. Med en ny handleplan vil Nyborg Kommune fremme biodiversiteten og sikre bedre betingelser for naturens eget liv på kommunens grønne arealer.

Med handleplanen håber de på at kunne inspirere borgere og virksomheder til selv at tænke mere bæredygtigt i forhold til deres udearealer og dermed gå forrest i processen mod mere biodiversitet i kommunen.

Plads til naturens egne processer

Den primære fremgangsmåde for kommunen bliver at ændre den måde, som de grønne arealer driftes på. Det omfatter driften af parker, boldbaner, grønninger og vejrabatter. Fremover vil driften i højere grad tage hensyn til naturens processer, ligesom forbruget af vand og brændstof skal nedbringes. Omlægningen vil dog stadig have et øje på arealernes anvendelsesmuligheder, borgernes behov og trafiksikkerheden.

Overordnet vil driften foregå ud fra følgende fire principper:

  • understøtte naturlige processer
  • styrke spredningskorridorer
  • synliggøre biodiversiteten og skabe en positiv signalværdi
  • skabe bæredygtig drift med mindre forbrug og udledning

Disse vil blive udført gennem en række metoder, som du kan læse meget mere om i den udførlige handleplan.