Skip to main content
28. november 2022

Nyborg Kommune skal også i fremtiden være demensvenlig

På et et arrangement for kommunens kultur- og foreningsliv blev det slået fast, at Nyborg Kommune også skal være en demensvenlig kommune fremadrettet.

Af: Daniel Svendsen | Foto:

Tirsdag den 8. november 2022 blev dørene derfor slået op til et arrangement for kommunens kultur- og foreningsliv, hvor alle interesserede kunne blive klogere på demens, og på hvordan man skaber rammer, der inkluderer og fastholder mennesker med demens. Arrangementet blev afholdt i samarbejde mellem Nyborg Kommune med Ældre Sagen.

Der var god stemning og stor interesse fra de knap 60 deltagere, som var mødt op for at blive klogere på demens. Efter en velkomst af Ældreudvalgets formand Kaj Refslund stod oplægsholder Mette Søndergaard for underholdningen. Med varm humor og stort engagement gav hun helt konkrete værktøjer til, hvordan vi alle kan møde mennesker med demens, så de kan leve et godt, socialt og aktivt liv – også selvom sygdommen giver nogle udfordringer i hverdagen.

Efterfølgende havde fem forskellige lokale aktører, som har arbejdet for at inkludere mennesker med demens, indvilget i at dele ud af deres erfaringer. Det var: Nyborg Idræts- og Fritidscenter, Refsvindinge Natur- og Kulturcenter, Nyborg Roklub, Østfyns museer og Demenscenter Tårnparken. Hver havde de en stand, hvor deltagerne kunne høre nærmere om deres mange gode erfaringer.

Arrangementet udspringer af Nyborg Kommunes demensstrategi, som peger på, at vi skal sikre en demensvenlig indretning af vores lokalsamfund og en fælles bevidsthed om demenssygdom, der går på tværs af kommune, borgere, virksomheder og foreninger. Det er vigtigt, fordi vi med fælles viden og forståelse bliver endnu bedre til at møde og skabe tryghed for de demensramte medborgere, vi møder på vores vej.

Har du lyst til at lære mere om demens og tage del i at gøre Nyborg Kommune mere demensvenlig, så kan du læse mere om, hvordan du, din forening, din virksomhed eller din forretning kan blive demensvenlig på www.demensven.dk.