Skip to main content
15. november 2022

Vibeskolen søger to kombinerede lærere og vejledere

Vibeskolen søger to kombinerede lærere og vejledere med en baggrund indenfor lærings-, læse-, dansk- eller medievejleder eller med pædagogisk diplomuddannelse i didaktik. Læs nærmere i deres stillingsopslag herunder: Vi søger to kollegaer, som skal sætte retning for skolens samarbejde med og omkring vores fælles integreret skole- og folkebibliotek både i vores afdeling Ullerslev og Aunslev.To […]

Vibeskolen søger to kombinerede lærere og vejledere med en baggrund indenfor lærings-, læse-, dansk- eller medievejleder eller med pædagogisk diplomuddannelse i didaktik. Læs nærmere i deres stillingsopslag herunder:

Vi søger to kollegaer, som skal sætte retning for skolens samarbejde med og omkring vores fælles integreret skole- og folkebibliotek både i vores afdeling Ullerslev og Aunslev.
To af vores kollegaer stopper desværre grundet pension og flytning. Derfor søger vi to lærere, som sammen skal samarbejde med Ullerslev bibliotek. Opgaven har hidtil ligget på én lærer, men skole og bibliotek har et ønske om at brede kompetencer og kapacitet mere ud.

Stillingerne vil både bestå af undervisning og tid/vejledning på biblioteket i et forhold ca. 60/40 afhængigt af fag og profiler.

I indeværende skoleår skal vi have dækket matematik i 9. klasse og engelsk i afslutterfasen. Derudover er der også brug for kompetencer i kulturfag på begge skolens matrikler. For kommende skoleår vil man indgå på almindelig vis i fagfordelingen.

Vi søger lærere, der:

  • Er stærkt pædagogisk og didaktisk funderet.
  • For hvem tæt samarbejde, dialog og fælles refleksion over praksis er vejen frem.
  • Kan og vil stå i, at børn ikke altid gør, hvad vi siger.
  • Kan skabe følgeskab i hverdagen og omkring de ting, som igangsættes fra og omkring biblioteket.
  • Vil være med til at udvikle vejlederkulturen på Vibeskolen, så vi kan støtte op om og udvikle hinanden i praksis.
  • Møder kollegaer, elever, forældre, ledelse og samarbejdspartnere åbent, nysgerrigt og anerkendende.

Vibeskolen har de sidste par år været i gang med en proces om evt. at løsne op mellem skolens faser således, at der skabes flere didaktiske og pædagogiske sammenhænge. De tungtvejende overvejelser centrerer sig om røde tråde og kontinuitet, samt mulighed for stærkere relationsarbejde. Beslutningen er endnu ikke truffet, men du skal være indstillet på evt. at se dig som starter- eller afslutterlærer i så fald vi ændrer i nuværende trefaset struktur.

Yderligere information:

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at der indhentes børneattest og straffeattest inden ansættelse.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Stine Terjesen på tlf. 6333 7291.

Ansøgningsfrist 24. november 2022
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 29. november 2022
Tiltrædelse 1. januar 2023 eller snarest muligt herefter

Nyborg Kommune har indført røgfri arbejdstid. Politikken gælder alle ansatte og betyder, at det ikke er muligt at ryge i arbejdstiden. Rygepolitikken skal sikre, at alle ansatte i Nyborg Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø.

Stine Terjesen
63 33 72 91

Søg stillingen her

Skolevej 2

5540 Ullerslev