Skip to main content
9. august 2023

Nyborg Kommune søger erfaren personaleleder til Miljø og Byggesag

I Nyborg Kommunes Teknik-, Miljø og Erhvervsafdeling har de netop udført en organisationsændring, og derfor søger de en erfaren personaleleder.

Nyborg Kommune er på udkig efter nye kræfter til Teknik-, Miljø-, og Erhvervsafdelingen. Læs deres stillingsopslag herunder:

I Nyborg Kommunes Teknik-, Miljø og Erhvervsafdeling har de netop udført en organisationsændring, hvor Miljø og Byggesag er blevet slået sammen. Sammenlægningen et sket, fordi de ønsker et endnu tættere dagligt samarbejde grupperne imellem. Derfor søger de en erfaren personaleleder til at stå i spidsen for gruppen.

Vores arbejdsplads

Miljøgruppen består lige nu af syv erfarne medarbejdere, der varetager en bred portefølje indenfor Miljøområdet. Gruppen er Miljømyndighed i en lang række forhold, herunder tilsyn, tilladelser, påbud, håndhævelser, miljøgodkendelser og klager. Derudover fører gruppen årligt et antal lovpligtige tilsyn på virksomheder og landbrug samt laver to årlige tilsynskampagner. Stort set alle gruppens opgaver er lovbundne.

Byggesagsgruppen består af 12 medarbejdere, hvoraf otte udelukkende arbejder med byggesager og landzonesager. Byggesagsgruppens opgaver er behandling af byggesager, landzoneadministration, lokalplanvurderinger, -dispensationer, matrikelsager og ejendomsskattesager, adressemyndighed samt sundhedsfarlige boliger og BBR. I Byggesag er der desuden ansat en faglig koordinator, som ikke har personaleansvar, men fagligt fordeler opgaverne.

Både Miljø og Byggesags kerneopgave er sammen med ansøger at finde de bedst mulige løsninger, som så vidt muligt tilgodeser ansøgers ønsker, og samtidig sikre at lovgivningen overholdes. I forbindelse med sagsbehandlingen koordinerer vi i tæt samarbejde med kollegerne på andre fagområder i afdelingen.

Vi har et stærkt fagligt miljø, godt kollegialt sammenhold og arbejdsglæde. Vi vægter faglig sparring højt, og gør ofte brug af hinandens individuelle kompetencer. Det er vigtigt for os, at der er et godt arbejdsmiljø, hvor der er åbenhed, tillid, udvikling, samt et godt humør i hverdagen.

Personprofil

Ingen kan alt, men vi lægger vægt på, at du som ny leder for Miljø og Byggesag har nedenstående kompetencer:

 • Du har en relevant videregående uddannelse.
 • Du har en lederuddannelse og erfaring med personaleledelse af højtuddannet selvstændigt personale.
 • Du har erfaring med ledelse i en politisk styret organisation.
 • Du er er empatisk, åben og nysgerrig, og har gode relationelle kompetencer, og styr på dine værdier. Du vægter menneskelig ordentlighed, tillid og ærlighed højt.
 • Du evner at rumme to grupper, som er vidt forskellige fagligt og personligt.
 • Du er optaget af personaleledelse og medarbejdernes trivsel.
 • Du hviler i dig selv – både personligt og ledelsesmæssigt – og der skal meget til før du vakler.
 • Skarp til at kommunikere – både i skrift og tale – og formår at skelne mellem formel og uformel kommunikation.
 • Interesse i både Miljø- og Byggesagsområdet.
Arbejdsopgaver

I og med at der er tale om et meget bredt område, er der ikke forventninger om, at du kan være faglig leder for gruppen. Det forventes dog, at vi relativt hurtigt skal kunne sætte dig ind i en sag, så der kan være den fornødne ledelsesmæssige opbakning. 

Dine arbejdsopgaver som leder af Miljø og Byggesag bliver derfor:

 • Tværgående arbejde og kommunikation på tværs af organisationen.
 • Understøtte udvikling af gruppen og dennes kompetencer.
 • Afholdelse af årlige MUS-samtaler (I Nyborg hedder de KOM-samtaler).
 • Lønforhandlinger.
Vi tilbyder
 • Et spændende og ret alsidigt job.
 • En dynamisk arbejdsplads med fokus på muligheder og udvikling
 • Dygtige, loyale og engagerede kollegaer og medarbejdere
 • Et godt samarbejde med øvrige medlemmer af ledergruppen
 • Vi tilbyder en fleksibel arbejdstid, hvor hjemmearbejdsdage også indgår. Nyborg Kommune arbejder med mulighederne for en 4-dages arbejdsuge for nogle medarbejdergrupper. Hvis dette indføres, vil der være mulighed for at indgå i ordningen (forventeligt i slut 2023).
Yderligere information

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at der skal afleveres straffeattest inden ansættelse.

Yderligere oplysninger om stillingen  kan fås ved chef for Teknik, Miljø og Erhverv Jacob Juhl Harberg tlf. 2138 8238 e-mail jjha@nyborg.dk.

Ansøgningsfrist 15. september 2023
Første samtale runde forventes afholdt i slutningen af uge 38 
Samtalerne afvikles fysisk på Nyborg Rådhus
Tiltrædelse 1. november 2023 

Som led i rekrutteringsprocessen, vil der blive udarbejdet en personprofil med efterfølgende interview for de kandidater, der går videre til 2. samtale. Til dette formål videregives navn, telefonnummer og e-mail til People Tools.

Nyborg Kommune har indført røgfri arbejdstid. Rygepolitikken skal sikre, at alle ansatte i Nyborg Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø.

Du søger jobbet ved at trykke på knappen “Søg stillingen”. Du udfylder den formular, der kommer frem. Her skal du også vedhæfte din ansøgning og CV.

Chef for Teknik, Miljø og Erhverv
Jacob Juhl Harberg
Tlf.: 21 38 82 38
Mail: 
jjha@nyborg.dk

Søg stillingen online her

Nørrevoldgade 9
5800 Nyborg