Skip to main content
16. september 2022

Nyborg Kommune søger en erhvervs- og udviklingschef

Nyborg Kommune søger en erhvervs- og udviklingschef til at videreudvikle det gode samarbejde med erhvervslivet Erhverv & Vækst, som er Nyborg kommunes erhvervskontor, arbejder bredt med den basale erhvervsservice målrettet etablerede såvel som nyopstartede virksomheder. Afdelingen tæller i dag fem motiverede og kompetente medarbejdere, der dagligt møder virksomheder og borgere i øjenhøjde og især ser […]

Nyborg Kommune søger en erhvervs- og udviklingschef til at videreudvikle det gode samarbejde med erhvervslivet

Erhverv & Vækst, som er Nyborg kommunes erhvervskontor, arbejder bredt med den basale erhvervsservice målrettet etablerede såvel som nyopstartede virksomheder.

Afdelingen tæller i dag fem motiverede og kompetente medarbejdere, der dagligt møder virksomheder og borgere i øjenhøjde og især ser efter muligheder frem for begrænsninger. Afdelingen er også opsøgende i bestræbelserne på en løbende udvikling.

Når en etableret virksomhed henvender sig, for eksempel med et ønske om at udvikle, eller en nyopstartet virksomhed ønsker hjælp og værktøjer i forhold til etablering, købe erhvervsjord, sikre drift og udvikling, – så er afdelingen klar til at hjælpe. I Nyborg Kommune kaldes virksomhederne for ”vores kunder”.

Erhverv & Vækst arbejder i fem spor:

 • De etablerede virksomheder.
 • Mulige kommende og nyopstartede iværksættere.
 • Mulige nye virksomheder opstået i kommunen.
 • Tilflyttede virksomheder.
 • Næste generation af mulige dygtige erhvervsdrivende og medarbejdere.
Afdelingens opgaver tæller b.la:
 • Gratis og professionel sparring omkring udviklingsmuligheder.
 • Sparring i forhold til den bæredygtig udvikling.
 • Agere som indgangsvinklen, når samarbejdet mellem virksomhed og kommune skal koordineres.
 • Afholde aktuelle og målrettede kurser og erhvervsarrangementer.
 • Være aktiv i diverse netværk, hvor der kan trække på nødvendige kompetencer.
 • Opkøb af jord til byudvikling og erhverv.
 • Udvikling af kommunen.
 • Salg af kommunale ejendomme og byggegrunde.
 • Udlejning af kommunens almene boliger.

Endvidere arbejdes der tæt sammen med f.eks. Erhvervshus Fyn, Iværksætter Danmark, uddannelsesinstitutionerne i Nyborg Kommune, Nyborg Handel og Østfyns erhvervsråd. Samarbejdet tæller også et antal lokale erhvervsnetværk, hvor målet er at ”spille hinanden bedre”

Det vil være den nye Erhverv- og udviklingschefs opgaver:

 • I samarbejde med afdelingen, at ovennævnte indsatser fortsat løses på en professionel og smidig måde og altid er under udvikling.
 • Gennem en erhvervspolitiske faglighed og grundlæggende interesse og erfaring for erhvervslivet sikre, at Nyborg Kommune udvikles til at blive en endnu mere attraktiv erhvervskommune.
 • At give sparring med kommunens ledelse og afdelinger om erhvervsrelaterede emner.
 • At bistå erhvervslivets i kommunen med relevant vejledning om lovgivning, innovation og udvikling.
 • At have et godt netværk, herunder en løbende dialog med mulige investorer, som vil vælge Nyborg Kommune til.
 • Løbende udarbejde sagsfremstillinger, som præsenteres for politiske udvalg og efterfølges følges op.
Personlige kompetencer:
 • Den kommende erhvervs- og udviklingschef, der vil referere til direktøren for Teknik & Miljø, skal have gode samarbejdsevner og opbygger nemt et kontaktnetværk med gensidigt respekt.
 • Du skal have kendskab til og erfaringer med det private erhvervslivs vilkår og i stand til at identificere deres behov.
 • Du skal kunne begå dig i en politisk styret organisation.
 • Kendskab til erhvervsfremmesystemet og lovgivningen på de mest relevante myndighedsområder vil være en fordel.
 • Du skal være initiativrig, løsningsorienteret og ser naturligt efter muligheder frem for begrænsninger, men du skal også være lyttende.
 • Du skal kunne overskue komplekse sammenhæng, arbejde struktureret og holde overblikket i pressede situationer.
 • Du skal være en dygtig kommunikator og formidler i både formel og uformel sammenhæng.
 • Du har situationsfornemmelse er empatisk og inspirerende i din fremtoning.
 • Du er ordentlig, omgængelig, tillidsvækkende, uhøjtidelig og humoristisk.
De tilbyder:
 • Et spændende og ret alsidig job.
 • En dynamisk arbejdsplads med fokus på muligheder og udvikling.
 • Dygtige, loyale og engagerede kolleger og medarbejdere.
 • Et godt samarbejde med øvrige medlemmer af ledergruppen.
 • Sundheds- og trivselstilbud.

Der bor ca. 32.000 indbyggere i Nyborg Kommune, som ligger ud til Storebælt og er omgivet af smuk natur, skov, strand og vand. Erhverv og Vækst har til huse centralt i byen ved Rådhuset, tæt på motorvej og offentlig transport.

Yderligere information:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at der skal forevises straffeattest inden ansættelse.

Yderlige oplysninger fås ved henvendelse til chefkonsulent Stig Bøgh tlf. 6155 6600 eller direktør Teknik & Miljø Torben Danielsen tlf. 2075 8431

Ansøgningsfrist: 2. oktober 2022

Tiltrædelse 1. december 2022

Første samtalerunde forventes gennemført onsdag 5. oktober kl. 9.00-13.00 eller torsdag 6. oktober 2022 mellem kl. 9.00-17.00.
Anden samtalerunde forventes gennemført onsdag 26. oktober 2022 mellem kl. 9.00-17.00.
Begge samtalerunder afvikles fysisk på Nyborg Rådhus.

Som led i rekrutteringsprocessen vil der blive udarbejdet en personprofil med efterfølgende interview for de kandidater, der går videre til 2. samtale. Til dette formål videregives navn, telefonnr. og e-mail adresse til People Tools. Ansættelsesudvalget gennemgår resultaterne af personprofilerne før 2. samtale.

Chefkonsulent Stig Bøgh

(+45) 61 55 66 00 

Søg stillingen her

Nørrevoldgade 9,

5800 Nyborg