Skip to main content
16. november 2022

Nyborg Kommune søger en engageret leder til distrikt Sygeplejen

Vil du være med til at udvikle og sikre kvaliteten af fremtidens sygeplejefaglige område til gavn for kommunens borgere? Trives du med at lede på tværs og medvirke til at skabe en organisation med trivsel og faglig stolthed? Hvis ja, så er du måske den nye leder til Distrikt Sygeplejen i Nyborg Kommune. Læs deres […]

Af: Isabella Ravn | Foto:

Vil du være med til at udvikle og sikre kvaliteten af fremtidens sygeplejefaglige område til gavn for kommunens borgere? Trives du med at lede på tværs og medvirke til at skabe en organisation med trivsel og faglig stolthed?

Hvis ja, så er du måske den nye leder til Distrikt Sygeplejen i Nyborg Kommune. Læs deres stillingsopslag herunder:

Ældreudvalget har i foråret 2022 igangsat en spændende og involverende proces med fokus på, hvad der skal til for at fremtidssikre, udvikle og nytænke ældreplejen, så ældre også i fremtiden oplever et godt ældreliv.
Ældreområdet ser ind i en fremtidig organisering i mindre teams, hvor man kommer tættere på hinanden i samarbejdet omkring borgeren med fokus på kontinuitet og tværfaglighed. Henover vinteren vil forskellige prøvehandlinger ligeledes være med til at give et billede af den fremtidige organisering, og du vil være en aktiv part i denne udvikling.

Den kommunale sygepleje står over mange spændende opgaver og udfordringer, fordi kompleksiteten øges grundet udviklingen i det nære sundhedsvæsen med kortere indlæggelsestider, øget behandling i eget hjem, nyt sundhedshus og telemedicinske løsninger.

Med gode samarbejdsevner og anerkende kommunikation har du fokus på trivsel, arbejdsglæde og faglig stolthed, der bygger på afdelingens værdier og høj grad af medarbejderinvolvering. Faglig udvikling og kvalitet anses som centrale forudsætninger for en god arbejdsplads med motiverede og engagerede medarbejdere.

Kerneopgaven er et centralt ledelsesværktøj, der er med til at sikre fælles retning og et forpligtende arbejdsfællesskab, hvor kvaliteten i varetagelse af sundhedslovsydelser er høj og leveret i samarbejde med borgeren og vores tværfaglige samarbejdspartnere.

Du drives af at arbejde med udvikling og forandringer i en omskiftelig hverdag, hvor du skaber følgeskab gennem medinddragelse og motivation med fokus på tværfaglighed og blik for de samfundsmæssige tendenser.

Du har derudover det overordnet ansvar over den daglige drift og økonomi, samt personaleledelse.

Vi forventer, at du:

 • er sygeplejerske, gerne med relevant videreuddannelse inden for ledelse.
 • brænder for ledelse og trives med udvikling og forandringer.
 • tør udfordre eksisterende måder at håndtere opgaver på.
 • har erfaring med personaleledelse, økonomi, drift og udvikling – gerne inden for det kommunalt regi.
 • har en anerkendende ledelsesstil og har omsorg og blik for medarbejdernes forskelligheder.
 • er en stærk formidler og har personlig og faglig gennemslagskraft, specielt ift. forandringer ift. de nationale tendenser.
 • har fokus på arbejdsfællesskabet ved at understøtte medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde.
 • har gode samarbejdsevner i forhold til borgere, pårørende, samarbejdspartnere og medarbejdere
 • kan følge op på politiske og ledelsesmæssige beslutninger fx handleplaner for sygefravær, fastholdelse, rekruttering, tværfaglighed, dokumentation mv.
 • kan engagere og udvikle området med fokus på den enkelte medarbejder, teams og organisationen som helhed.
 • med afsæt i vores værdier kan kommunikere og samarbejde med borgerne, deres pårørende og de tværfaglige samarbejdspartnere.
 • har gå på mod og kan bevare overblikket i en travl hverdag.

Vi tilbyder dig:

 • et udfordrende, selvstændigt og afvekslende job i en kommune, der lægger stor vægt på borgernes tilfredshed, medarbejdernes trivsel og udvikling, der imødekommer de udfordringer og krav, der stilles i det nære sundhedsvæsen, samt som organisation ift. tværfaglighed.
 • en arbejdsplads i udvikling, hvor der er fokus på læring og ansvar.
 • at blive en del af et forpligtende fællesskab i organisationen med fokus på kerneopgaven og værdier.
 • medindflydelse og sparring med dygtige lederkollegaer, ledernetværk og mentor.
 • et udfordrende, selvstændigt og afvekslende job i en kommune, der lægger stor vægt på udvikling og en værdig ældrepleje.

Distrikt Sygeplejen ligger bynært i Nyborg by og består af ca. 45 sygeplejersker, tre koordinatorer og en assisterende distriktsleder. Sygeplejerskerne er på nuværende tidspunkt organiseret i teams som samarbejder tæt med hjemmeplejens distrikter. Der er desuden fire sygeplejeklinikker og et akutteam

Yderligere information:

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at der skal forevises straffeattest inden ansættelse.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til områdeleder Birgitte Toft, mail bto@nyborg.dk eller tlf. 2941 8513, eller konstitueret Sundheds- og ældrechef Susanne Buch mail subs@nyborg.dk eller tlf. 5159 9242

Ansøgningsfrist tirsdag 22. november 2022
Første samtale forventes afholdt mandag 28. november 2022
Anden samtale mandag 12. december 2022
Tiltrædelse 1. februar 2023

Som led i rekrutteringsprocessen vil der blive udarbejdet en personprofil med efterfølgende interview for de kandidater, der går videre til 2. samtale. Til dette formål videregives navn, telefonnr. og e-mail adresse til People Tools. Ansættelsesudvalget gennemgår resultaterne af personprofilerne før 2. samtale.

Nyborg Kommune har indført røgfri arbejdstid. Politikken gælder alle ansatte og betyder, at det ikke er muligt at ryge i arbejdstiden. Rygepolitikken skal sikre, at alle ansatte i Nyborg Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø.

Områdeleder Birgitte Toft

bto@nyborg.dk

29 41 85 13

eller

Konstitueret Sundheds- og ældrechef Susanne Buch

subs@nyborg.dk

51 59 92 42

Søg stillingen her

Svanedamsgade 15

5800 Nyborg