Skip to main content
3. maj 2023

Nyborg Kommune søger Direktør

Nyborg Kommune søger en direktør for de store velfærdsområder, der er samlet i de tre afdelinger Børn og Skole, Arbejdsmarked og Borgerservice samt Social og Familie. Den nye direktørstilling er resultat af en organisationsændring, der har som formål at forbedre mulighederne for helhedstænkning og samspil på tværs af fag til gavn for børn og familier. […]

Af: Rikke Hansen | Foto:

Nyborg Kommune søger en direktør for de store velfærdsområder, der er samlet i de tre afdelinger Børn og Skole, Arbejdsmarked og Borgerservice samt Social og Familie.

Den nye direktørstilling er resultat af en organisationsændring, der har som formål at forbedre mulighederne for helhedstænkning og samspil på tværs af fag til gavn for børn og familier. Ændringen træder i kraft den 1. august samtidig med den nye direktørs tiltræden.

Rammevilkårene i Nyborg er gode. Placeringen lige midt i landet ved de hovedfærdselsårer, der binder landsdelene sammen, plus den fantastiske natur og kulturhistorie gør Nyborg til et attraktivt sted at holde konferencer, at etablere virksomhed og at bosætte sig med sin familie. Her er 32.000 indbyggere, og det betyder, at kommunen både er bæredygtig og overskuelig. Der er et godt politisk klima, kommunen er praktisk taget gældfri, og frem mod næste valg planlægger byrådet en ny politisk struktur med færre og mere strategisk betonede politiske udvalg.

Forventningen til den kommende direktør er at omsætte alle disse styrker til gode vilkår for borgerne og et godt arbejdsmiljø i organisationen. Nyborg Kommune har formuleret sin kerneopgave meget klart som dét at understøtte borgere og virksomheders mulighed for at udfolde deres potentiale i et forpligtende samarbejde. Implementeringen af dette grundsyn og de værdier, der knytter sig til, skal fortsættes. Arbejdet i forlængelse af en nyere kulturanalyse skal ligeledes fortsættes, og perspektiverne i den helt nye organisering skal gøres til virkelighed. Den nye direktør skal arbejde for endnu bedre sammenhæng og kvalitet og endnu større meningsfuldhed og arbejdsglæde for de mere end 1.200 dygtige medarbejdere i Nyborg Kommune, der hjælper børn, unge og deres familier godt på vej.

Du kan læse job- og personprofilen her. Der er ansøgningsfrist tirsdag den 23. maj 2023. Vi glæder os til at høre fra dig.

Direktør, Tim Jeppesen
Tlf.: 40 89 41 24

Chefkonsulent i Genitor, Lisbeth Binderup
Tlf.: 20 49 51 40

Søg stillingen her

5800 Nyborg