Skip to main content
16. september 2022

Birkhovedskolen søger en ambitiøs og engageret afdelingsleder

Birkhovedskolen søger en ambitiøs afdelingsleder med dagligt ansvar for skolens 5. – 9. årgang, der vil være med til at præge skolens videre udvikling og skabe resultater, og som er optaget af egen og den fælles ledelsesudvikling. Birkhovedskolen er en mangfoldig byskole med fokus på inkluderende læringsmiljøer, og de anstrenger sig for at være en […]

Birkhovedskolen søger en ambitiøs afdelingsleder med dagligt ansvar for skolens 5. – 9. årgang, der vil være med til at præge skolens videre udvikling og skabe resultater, og som er optaget af egen og den fælles ledelsesudvikling.

Birkhovedskolen er en mangfoldig byskole med fokus på inkluderende læringsmiljøer, og de anstrenger sig for at være en skole for alle børn. Deres mission er at skabe størst mulig læring for alle elever, både fagligt, socialt og personligt – i stærke fællesskaber. Det lykkes de ganske godt med, men de har stadig meget, de kan blive dygtigere til, og det håber de, at du kan bidrage til og måske give dem nye perspektiver på.

Du skal som afdelingsleder:

 • Kunne ”zoome ind”, så du både leder og sparrer med det pædagogiske personale i den daglige praksis, og kunne ”zoome ud” med et mere overordnet strategisk blik med fokus på at binde ledelsens strategiske og skolens pædagogiske indsatser sammen på tværs af skolen og dens aktører.
 • Arbejde meget tæt sammen med det øvrige ledelsesteam, så de som én samlet ledelse understøtter det pædagogiske personale i at lykkes med kerneopgaven.
 • Have gode kompetencer i personaleledelse, kunne samarbejde, skabe relationer og lytte til alle skolens aktører. Du skal kunne inddrage, lytte, sparre, motivere og træffe beslutninger.
 • Bl.a. arbejde med elevsager, forestå prøveafvikling, håndtere fravær og vikardækning for afdelingen, løbende have sparring med lærerne samt have andre opgaver, der knytter sig til driften af afdelingen.

Ledelsesteam og vision:
Ledelsesteamet består af skoleleder, viceskoleleder/udviklingsleder og to afdelingsledere for hhv. 0. – 4. årgang samt SFO og 5. – 9. årgang. I ledelsesteamet har de en stærk tradition for at arbejde meget tæt sammen og give hinanden sparring på opgaverne. De er optaget af, hvordan man styrker den samlede ledelseskapacitet som én ledelse.

De er nysgerrige på, hvordan de bedst kan fordele ansvarsområder og opgaver ud fra deres kompetencer og erfaringer, og med skarpt fokus på hvordan de understøtter det pædagogiske personale bedst og skaber størst mulig effekt for kerneopgaven. Alle i ledelsen skal bedrive strategisk ledelse, personaleledelse, pædagogisk ledelse og administrativ ledelse. For at styrke vores ledelsesteam inddrager vi og arbejder med udviklingsværktøjet Enneagram.

Ud over ledelsesteamet består administrationen af sekretærer og teknisk serviceleder.

De forventer derfor, at du:

 • har lederuddannelse eller lyst til at påbegynde lederuddannelse
 • er en dygtig personale- og pædagogisk leder
 • kan idéudvikle og sparre med ledelseskollegaer
 • gennem synlig og tydelig ledelse kan lede fagprofessionelle
 • kan kommunikere klart og tydeligt i skrift og tale
 • har drive og vilje til at udvikle og kvalitetssikre
 • har en konstruktiv tilgang til skole-hjem samarbejdet
Skolen kan tilbyde:
 • et reflekterende ledelsesteam som arbejder som én ledelse
 • en personalegruppe der er udviklingsorienteret
 • en organisation, hvor der er højt til loftet

Yderligere information:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse. De gør opmærksom på, at der indhentes børneattest og straffeattest skal forevises inden ansættelse.

Hør mere om stillingen hos skoleleder Lars Busk Svendsen på tlf. 63 33 75 01 eller mobil 29 43 36 74.

Du er som mulig ansøger meget velkommen til at besøge skolen og få en snak om stillingen. For aftaler om besøg på skolen kontaktes sekretær Sandra G. Madsen på telefon 6333 7021 eller skoleleder Lars Busk Svendsen på telefon 6333 7501 eller mobil: 2943 3674.

Ansøgningsfristen: 16. september 2022

Tiltrædelse: 1. november 2022 eller snarest muligt


1. samtalerunde afholdes onsdag 21. september, og 2. samtalerunde afholdes mandag 26. september.

Skoleleder Lars Busk Svendsen

63 33 75 01

Søg stillingen her

Svanedamsgade 2

5800 Nyborg