Skip to main content
28. juni 2023

Høj grad af tryghed og tillid til politiet på Fyn og øerne

Justitsministeriets tryghedsundersøgelse er landet, og her står det klart, at tilliden til politiet og trygheden på Fyn og øerne er højt.

Af: Rikke Hansen | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA FYNS POLITI

Justitsministeriets årlige tryghedsundersøgelse er landet, og her står det igen klart, at tilliden til politiet og trygheden på Fyn og øerne er på et højt niveau.

I Fyns politikreds er det 87,9 pct. af borgerne, der i 2022 angiver, at de grundlæggende føler sig trygge i deres nabolag. Det er den højest målte tryghed på Fyn og øerne siden 2019. Trygheden og tilliden til politiet på Fyn ligger på niveau med resten af landet.

Jeg glæder mig over, at borgerne igen giver udtryk for en høj grad af tryghed og tillid. Sådan skal det helst være i et velfungerende samfund, og jeg er yderst tilfreds med, at politiet kan bidrage til udviklingen, siger Politidirektør i Fyns Politi, Arne Gram.

Borgerne skal kunne regne med politiet

Tryghed og tillid er hele tiden på dagsordenen i Fyns Politi.

Vi arbejder dedikeret på gaden og har hele tiden fokus på at komme frem til vores borgere hurtigst muligt. Samtidig har vi stort fokus på at behandle anmeldelser af kriminelle forhold professionelt og effektivt, og vi har et nært samarbejde med de 10 fynske kommuner. Det arbejde fortsætter vi med, da det er gennem samarbejde og dialog, at vi kan finde fælles fodslag og skabe den nødvendige tryghed, siger Arne Gram.

I undersøgelsen nævnes det, at andelen af borgere, der har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det ligger på 86,6 procent. Den andel er signifikant større end i årene 2017-2019.

Lille fremgang i trygheden i Vollsmose

Men der er også tal i undersøgelsen, der kalder på opmærksomhed. Som i resten af Danmark er der på Fyn en tendens til, at borgere i de særligt udsatte boligområder føler sig mere utrygge end borgere, der bor andre steder.

Andelen af borgere, der angiver, at de føler sig trygge i deres nabolag er statistisk signifikant mindre i Vollsmose end i resten af Fyns politikreds. Men i forhold til sidste måling er der fremgang at spore i Vollsmose, hvor 67,9 procent nu siger, at de føler sig trygge.

Fyns Politi har konstant og markant fokus på at skabe tryghed i Vollsmose. Netop nu sidder et rekordstort antal kriminelle med tilknytning til krimielle grupperinger fængslet, og jeg håber, at det kan bidrage til en øget tryghed. Alle borgere skal føle sig trygge – uanset, hvor de bor – og jeg kan love, at Fyns Politi vil fortsætte indsatsen, siger Arne Gram.

Fyns Politi har kontinuerligt tæt dialog med både Odense Kommune og andre civile og private aktører i Vollsmose, hvor man drøfter de udfordringer og muligheder, der er for at sikre trygheden for alle de helt almindelige og fredelige borgere, der bor i området.

Tårnhøj tillid til Fyns Politi

Undersøgelsen viser også, at tilliden til Fyns Politi er rekordhøj. 86,6 procent af borgerne svarer i undersøgelsen, at de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det.
Det er en signifikant højere grad af tillid end årene 2017-2019 og også højere end 2021.

Det glæder mig, at borgernes tillid er så høj. Vi arbejder hver eneste dag for at leve op til det, og fremgangen fortæller mig, at alle i Fyns Politi hver dag gør en forskel og gør deres ypperste, siger Arne Gram.

Vi er opmærksomme på Faaborg-Midtfyn Kommune

Selvom trygheden i Faaborg-Midtfyn kommune generelt er høj, hvor 91,2 procent føler sig trygge, så viser tryghedsundersøgelsen et mindre fald i tilliden til politiet i Faaborg-Midtfyn kommune.
77,7 procent angiver, at de har tillid til politiet. I 2021 var det tal 83,8 procent.

Vi er opmærksomme på, at der er et mindre fald i tilliden til politiet i Faaborg-Midtfyn kommune og vil se nærmere på årsagen til faldet. Derfor er vi også i dialog med kommunen og andre samarbejdspartnere, for vi ønsker naturligvis at tilliden til politiet er på samme niveau over hele kredsen, slutter Arne Gram.

FAKTA KOMMUNEKORT

Andel, der angiver, at de grundlæggende føler sig trygge i deres nabolag, kommunerne og SUB-området i Fyns politikreds, 2022, procent

 • Middelfart – 87,4
 • Nordfyn – 94,5
 • Assens – 91,4
 • Odense – 83,3
 • Vollsmose 67,9
 • Faaborg-Midtfyn – 91,2
 • Kerteminde 94,1
 • Nyborg 88,3
 • Svendborg 90,8
 • Langeland 92,4
 • Ærø 95,8
FAKTA KOMMUNEKORT

Andel, der angiver, at de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det, i hver af kommunerne og SUB-området i Fyns politikreds, 2022, procent

 • Middelfart – 85,1
 • Nordfyn – 83,4
 • Assens – 85,9
 • Odense – 89,6
 • Vollsmose – 85,3
 • Faaborg-Midtfyn – 77,7
 • Kerteminde – 87,7
 • Nyborg – 83,9
 • Svendborg – 88,3
 • Langeland – 83,5
 • Ærø – 90,3