Skip to main content
8. maj 2023

Gør noget godt for biodiversiteten og få et økonomisk tilskud

Ønsker du en kommune med flere grønne områder, mere natur og smådyr og insekter, og har du en god idé til, hvordan det kan lade sig gøre? Så har du nu mulighed for at søge om økonomisk tilskud.

Af: Rikke Hansen | Foto:

Ønsker du en kommune med flere grønne områder, mere natur og smådyr og insekter, og har du en god idé til, hvordan det kan lade sig gøre? Så har du nu mulighed for at søge om økonomisk tilskud.

Nyborg kommune ønsker at bidrage til borgernes projekter om at gøre kommunen mere grøn. Kommunen har en pulje på 175.000 kroner, og hvert projekt kan støttes med op til 20.000 kroner. Alle privatpersoner, foreninger, frivillige og organisationer kan søge om midler, som støtter og øger biodiversiteten i kommunen. For at kunne søge midlerne skal projekterne dog opfylde en række krav og kriterier.

De krav som projektet skal opfylde er:

  1. Projektet vil komme en bred offentlighed til gavn, og må ikke alene eller i væsentlig grad komme privatpersoner til gavn.
  2. Projektet er enten offentlig tilgængeligt, eller kan benyttes af en bred målgruppe.
  3. Projektet må ikke påføre Nyborg Kommune en drifts- eller vedligeholdelsesudgift, og skal i øvrigt kunne afvikles uden omkostninger for Nyborg Kommune ud over eventuelle støttemidler.
  4. Projektet må ikke være af kommerciel karakter eller generere indtægter.
  5. Projektet må ikke være igangsat på ansøgningstidspunktet, eller før eventuelt tilsagn om støtte er modtaget.

Projektet skal opfylde et eller flere af følgende kriterier:

  1. Forbedrer eller skaber levesteder, og øger fødegrundlaget for flere arter.
  2. Skaber mere sammenhængende natur, søger at udvide eksisterende natur, eller skaber spredningskorridorer mellem flere naturområder.
  3. Har en langvarig og vedvarende positiv effekt på biodiversiteten.
  4. Har en stor formidlende værdi af Nyborg Kommunes natur og biodiversitet.
  5. Skaber tværgående samarbejde med eksempelvis sundhed og trivsel, bæredygtighed, friluftsliv eller klimaindsatser.

Når midlerne skal uddeles, lægges der vægt på, at projektet opfylder så mange af kriterierne som muligt.

Det er muligt at søge midler til forplejning, indkøb, honorarer osv., så længe det indgår i projektet.

Sidder du inde med en god idé, der kan gavne biodiversiteten i Nyborg Kommune, så kan du læse mere om, hvordan du ansøger her.