Skip to main content
12. maj 2023

Fyn halter bagud med produktion af grøn strøm

Fyn får baghjul, når det gælder produktion af grøn energi fra solceller og vindmøller på land. Men der er store forskelle mellem kommunerne.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA DI FYN

Fyn får baghjul, når det gælder produktion af grøn energi fra solceller og vindmøller på land. Men der er store forskelle fra kommune til kommune. I toppen ligger Svendborg, som producerer grøn strøm svarende til godt 32.000 husstande, mens tallet for Middelfart er knap 10.500. Derfor opfordrer DI Fyn kommunerne til at gøre det hurtigt og nemt at investere i produktion af grøn strøm

Det strøm, der bliver produceret på Fyn fra solceller og vindmøller på land, svarer til godt 173.000 husstandes forbrug, viser en analyse fra Dansk Industri.

Det lyder måske af meget, men Fyn er faktisk en af de landsdele, der producerer mindst grøn strøm. Kun Nordsjælland og hovedstadsområdet med Bornholm producerer mindre. Det går ud over de fynske virksomheders muligheder for grøn omstilling. Derfor må vores fynske kommuner op i gear og sørge for de rette betingelser, der kan gøre det attraktivt for investorer at etablere solceller, vindmøller eller andre former for grøn energiproduktion på Fyn, siger formand for DI Fyn, Poul Strandmark.

Alene i Ringkøbing-Skjern Kommune produceres næsten dobbelt så meget strøm som på hele Fyn.

Markante forskelle fra kommune til kommune

I Svendborg og på Langeland producerer vindmøller på land og solceller grøn strøm til at dække, hvad der svarer til henholdsvis 32.100 og 26.900 husstandes forbrug. Mens der i Middelfart, Faaborg-Midtfyn og Odense kun bliver produceret grøn strøm svarende til henholdsvis 10.400, 11.800 og 11.000 husstandes forbrug.

Det er tankevækkende, at der på Langeland bliver produceret langt over dobbelt så meget grøn strøm som i Odense Kommune, hvor der bor over 16 gange så mange indbyggere. Jeg vil opfordre vores fynske kommuner til at hente erfaringer hos andre, som er længere fremme på den dagsorden. Og til selv at sætte solceller op på nogle af de mange kommunale bygninger, så de kan producere strøm til eget forbrug, siger Poul Strandmark.

Ambitiøse mål kræver at kommunerne opper sig

Danmark har sat det ambitiøse mål, at produktionen af elektricitet fra vedvarende energikilder skal femdobles frem mod 2030, og at vi skal være CO2-netrale allerede i 2045. Vi vil være fri af russisk gas og i det hele taget være frontløbere, når det gælder klima.

Da det er ude i kommunerne, at det bliver til virkelighed, ligger de enkelte kommuner inde med nøglen til at indfri en væsentlig del af de store ambitioner. Det stiller krav til bl.a. hurtig sagsbehandling af ansøgninger og til at finde løsninger på de udfordringer, der kommer undervejs. Det gælder også når f.eks. naboer skal involveres i kommende anlæg, siger DI Fyns formand.

I Kerteminde produceres grøn strøm svarende til 15.900 husstandes forbrug, i Nordfyns svarende til 17.300 og i Nyborg svarende til 18.300 husstandes forbrug.

Fakta om tallene:

Da efterspørgsel og udbud af grøn strøm sjældent passer sammen, vil produktionen af grøn strøm i praksis ikke gå til det antal husstande, det i teorien kan dække. Derudover eksporteres en del af strømmen til andre lande, og noget går til f.eks. industrivirksomheder.