Skip to main content
2. december 2022

Fælles øjne og ører på narkohandel og utryghedsskabende opførsel virker

Fælles fokus fra hundredevis af øjne og ører i et netværk af ambassadører fra skoler, ungdomsuddannelser, foreningsliv, boligforeninger og handelsliv har dæmmet op for den utryghedsskabende narkohandel i Nyborg.

Af: Isabella Ravn | Foto:

Fælles fokus fra hundredevis af øjne og ører i et netværk af ambassadører fra skoler, ungdomsuddannelser, foreningsliv, boligforeninger og handelsliv har dæmmet op for den utryghedsskabende narkohandel i Nyborg.

Det er nu snart to år siden, at Nyborg Kommune og Fyns Politi sammen lancerede et omfattende ambassadør-netværk, hvis øjne og ører skulle bidrage med oplysninger og viden samt være opsøgende og modtage viden fra deres eget bagland. Målet var at få stoppet den meget utryghedsskabende handel med narko, der flere steder foregik i byen. Og det er stort set lykkedes.

Indsatsen har givet Fyns Politi konkrete oplysninger, det har ført til flere ransagninger og beslaglæggelser af narkotika. Det er også blevet svært at være narkosælger på gaden, fordi politiet lynhurtigt modtager tip og derfor kan rykke ud. Narkosalg fra lejligheder er heller ikke så udbredt længere, fordi det simpelthen er blevet for risikabelt for narkohandlerne.

Lettere tilgang til de unge
Men mindst lige så vigtigt, så har netværket bidraget til at give politiet en lettere tilgang til mange af byens unge. Det mærkes tydeligt hos betjentene på nærpolitistationen i deres daglige arbejde.

Man kan sige, at vi har fået en lidt anden rolle i forhold til de unge. De unge kender os, og det kan vi mærke, når vi taler med dem. Det betyder også, at vi langt nemmere kan snakke med dem, hvis de er på vej ud i noget rigtig skidt, fordi de ved, hvem vi er og derfor er mere tilbøjelige til at snakke med os. Vores forebyggende arbejde har på den måde rykket sig på en meget positiv måde”, siger politiassistent Michael Stie fra Nyborg nærpolitienhed.

Netværk der forebygger
Da ambassadør-netværket blev sat i gang i februar 2021 blev der i første omgang udpeget en række ambassadører, der skulle indgå i netværket som en grundstamme. De skulle nemlig ikke bare bidrage med deres egne øjne og ører, men inddrage deres relevante netværk, så det fælles fokus på problemerne med narkohandel og utryghedsskabende adfærd nåede ud i alle kroge.

Vi har nul-tolerance over for narkohandel i vores by og kommune. Ved at arbejde gennem ambassadørnetværket har vi ikke bare opnået, at den meget synlige gadehandel med narko stort set er stoppet. Vi har fået et effektivt netværk, hvor viden bliver samlet og brugt til at forebygge, at unge havner i et kriminelt miljø”, siger borgmester Kenneth Muhs.

For Fyns Politi betyder arbejdet i netværket helt konkret, at mange nu finder det nemmere at ringe eller komme forbi politiet med et tip. Det sker også oftere, at politiet under samtaler med samarbejdspartnere får brugbare tip eller viden, fordi netværket har skabt en positiv fortrolighed til fælles bedste.

Vi havde et ønske om at etablere et netværk, der kunne frembringe viden, som vi i politiet kunne omsætte til handling. Vi har fået både tip, personlige henvendelser og oplysninger i forbindelse med samtaler om andre sager. Den viden har ført til helt konkrete efterforskninger med både ransagninger og beslaglæggelse af narko til følge. Der er for mig at se ingen tvivl om, at ambassadørernes effektive øjne og ører er kommet for at blive”, siger chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj, Fyns Politi.