Skip to main content
9. december 2022

Evaluering af Touren: 100.000 var til Tour-fest i Nyborg

Nyborg var målby for 2. etape af verdens største cykelløb den 2. juli. Nu er den samlede nationale evaluering klar.

Af: Isabella Ravn | Foto:

Den 1.-3. juli var Danmark vært for de tre første etaper af Tour de France 2022. Det blev en stor folkelig begivenhed på tværs af landet, hvor hele verden var inviteret med til at opleve et cykelland helt i gult.

Nyborg var målby for 2. etape af verdens største cykelløb 2. juli. Nu er den samlede nationale evaluering klar, som sætter tal på effekten af den danske Grand Départ.

Evalueringen har bl.a. fokus på tilskuere, medieomtale og turismeøkonomi.

I Nyborg er vi utrolig stolte over at have bidraget til en både fantastisk og historisk dansk tourstart. Som målby for anden etape havde vi en kæmpe gul folkefest i Nyborg, hvor hele byen og vores stærke foreningsliv sammen skabte en helt unik oplevelse. Resultaterne i evalueringsrapporten bekræfter, at Tour de France i Danmark var en kæmpe succes.”
– Kenneth Muhs, borgmester Venstre.

Evalueringen viser flotte tal for Tour de France i Nyborg. I alt var 99.575 tilskuere på plads i Nyborg. Den såkaldt turismeøkonomiske effekt viser en omsætning på ca. 53 mio. kr.

Nyborg fik 14 % af byernes samlede medieomtale i forbindelse med Tour de France i Danmark, hvilket kun overgås af København. I alt indgik Nyborg i over 20.000 omtaler.

10.664 udenlandske turister besøgte Nyborg 2. juli og 93 % af dem mente, at tour-oplevelsen i Nyborg i høj eller meget høj grad levede op til deres forventninger.

Rapporten bekræfter på mange måder det, som alle der var i Nyborg 2. juli allerede ved; Tour de France var en fantastisk folkefest. Vi kan være særligt stolte over, hvordan hele byen rejste sig og sammen skabte en helt uforglemmelig oplevelse og et helt særligt fællesskab. Jeg er sikker på, at det er noget vi alle sammen kan tage med os fremadrettet“, understreger projektchef for Tour de France i Nyborg Tue Kempf.

Evalueringen indeholder også en oversigt over økonomien bag tourstarten i Danmark. Heraf fremgår det bl.a., at det nationale budget for Interessentskabet, som har stået for at organisere tourstarten i Danmark, er blevet overholdt.

Regnskab for Tour de France i Nyborg klar
Nyborg Kommune havde afsat en samlet ramme på 15,9 millioner kroner, hvoraf 10 millioner var indskud til det nationale fællessekretariat.

Den kommunale ramme for de lokale udgifter udgjorde 5,9 millioner, hvoraf der nu kan offentliggøres et overskud på 730.000 kroner.

“Opgørelsen for Tour de France i Nyborg viser, at budgettet ikke bare holdt, men faktisk ender med et mindre overskud. Det er meget tilfredsstillende, og har kun kunnet ladet sig gøre, fordi alle i Nyborg er gået sammen og har løftet i flok – ikke mindst de mange frivillige og vores lokale foreninger“, påpeger borgmester Kenneth Muhs.

Der var i projektøkonomien reserveret midler til en række uforudsete forhold, bl.a. regnvejrs-beredskab, der kunne sikre parkerings- og publikumsområder med jernplader og flis i tilfælde af kraftig nedbør. Herudover var der reserveret en pulje, der kunne dække omkostninger til eventuelle tilpasninger og krav i tilfælde af nye corona-restriktioner.

Når man arbejder med så stort og komplekst et arrangement som Tour de France, er risikoen for overraskelser størst i den sidste del af projektet. Derfor har vi prioriteret at have en robust økonomi igennem alle faser, så vi var helt sikre på at overholde det afsatte budget“, forklarer projektchef Tue Kempf.

Overskuddet fra Tour de France overføres og indgår i finansieringen af det næste store event i Nyborg Kommune, nemlig Royal Run ’23.

Med Tour de France i Nyborg har vi opnået et styrket fællesskab og vi er sammen blevet dygtigere. At vi så på skuldrene af Tour de France har kunne både tiltrække og medfinansiere det næste store fælles event-projekt, gør naturligvis glæden endnu større“, slutter borgmester Kenneth Muhs.

Danskernes holdning til tourstarten
Den samlede evaluering indeholder en analyse af danskernes holdning til den danske tourstart, foretaget af Epinion. Dette afsnit viser bl.a. at et flertal på to tredjedele af den samlede danske befolkning havde en god eller rigtig god oplevelse, og at 75 % er helt eller delvist enige i, at Tour de France i Danmark var en folkefest.

Den samlede evalueringsrapport er bestilt og betalt af Grand Départ Copenhagen Denmark I/S og udarbejdet uafhængigt af Geelmuyden Kiese, Epinion, Infomedia, Visit Denmark og Teleselskabet 3.

Kilde: Nyborg.dk