Skip to main content
16. februar 2023

Befolkningen i Nyborg Kommune vokser

Det er ikke kun turismen i Nyborg Kommune, der har været i vækst i 2022. Tallet for bosætninger i Nyborg Kommune har været fremragende i 2022.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA NYBORG KOMMUNE

Det er ikke kun turismen i Nyborg Kommune, der har været i vækst i 2022. Tallet for bosætninger i Nyborg Kommune har været fremragende i 2022.

Ifølge Danmarks statistik er Nyborg Kommunes befolkning forøget fra 32.098 personer pr. 1. januar 2022 til 32.262 personer pr. 1. januar 2023 – svarende til en stigning på 164 personer.

Væksten forventes at fortsætte de kommende år i takt med at der etableres knap 1.800 nye boliger frem mod 2034 i Nyborg, Ørbæk, Ullerslev.

Det glæder Peter Wagner Mollerup, der er formand for Erhvervs- og Udviklingsudvalget i Nyborg Kommune.

Det er godt at se, at vores strategiske og målrettede arbejde med vækst og udvikling bærer frugt. Arbejdet med bosætning er et af vores ni prioriterede indsatsområder i vores vækststrategi 2021-2025, hvor vi ønsker at gøre det klart, at man i Nyborg Kommune finder et af de bedste steder i landet at bosætte sig, siger han og tilføjer:

Det gør vi via en lang række forskellige kanaler og platforme, hvor vi også sætter vores mange styrkepositioner i spil som fx vores geografiske placering, som Danmarks knudepunkt, vores historie som middelalderens hovedstad, vores 55 km. smukke kyst og natur, vores rige handels- og foreningsliv, vores lokale identitet og sammenhængskraft og vores attraktive events som værktøj til at øge kendskabet til Nyborg og brande Nyborg som et attraktiv sted at bo.

Arbejdet med markedsføringen af Nyborg som bosætningskommune har siden midten af 2021 været forankret i VisitNyborg. Og det giver god mening, forklarer Betina Østergreen Knudsen, chef for Borgerservice og VisitNyborg.

Det er de samme parametre, der styres efter i markedsføringsarbejdet med bosætning som indenfor turismen, derfor har det været helt naturligt at placere arbejdet i VisitNyborg. Det kan vi i øvrigt også se, at man gør i andre kommuner i Danmark.
Betina Østergreen Knudsen, borgerservicechef

Bosætning og attraktivitet
Turisme og bosætning indgår som en integreret del af Strategi Fyn 2022-2025 under overskriften Bosætning og Attraktivitet. Det styrker bosætningsarbejdet i Nyborg, forklarer Sanne Hoffensetz Andresen, der er turisme- og oplevelseschef i VisitNyborg.

Som en af de mere konkrete indsatser i forhold til bosætning har vi i VisitNyborg udarbejdet en dynamisk bosætningsside, som hele tiden kan tilpasses i forhold til indsatser og strategier, tilføjer hun.

I 2022 har der været en nettotillflytning (tilflyttere fratrukket fraflyttere) på 170 personer. Det er 170 nye borgere der fandt Nyborg Kommune som et attraktivt sted at bosætte sig og valgte kommunen som deres fremtidige nye base. Disse bliver alle budt velkommen af Nyborg Kommunes tilflytterservice i Borgerservice herunder med tilbud om guidede tilflytterture med Borgmesteren.

Flotte overnatningstal
Med en stigning på 8% i forhold til 2019 og 12% i forhold til 2017, satte Nyborg ny rekord for antallet af overnatninger i 2022.

Det kan du læse mere om i nyheden hos VisitNyborg her.