Skip to main content
18. april 2024

En ny ø på tippen af Sprogø skal skabe flere ynglesteder for beskyttede fuglearter

Sund & Bælt har afsat 10 millioner kroner til en række naturprojekter, der skal styrke biodiversiteten omkring Storebæltsbroen. Et af tiltagene er etableringen af en ny ø på tippen af Sprogø, der skal skabe flere ynglesteder for beskyttede fuglearter som fjord-, hav- og dværgternen.

Af: Sund & Bælt | Foto: Ritzau / Sund & Bælt
PRESSEMEDDELELSE

Sprogø er meget mere end et sted, vi passerer kortvarigt, når vi krydser Storebælt. Det er også et levested for et væld af forskellige dyrearter som fugle, padder og insekter.

For at styrke biodiversiteten endnu mere har Sund og Bælt valgt at afsætte 10 millioner kroner til en række naturprojekter. Den første fase af projektet er nu gået i gang og involverer etableringen af både en ø, en sø og en faunapassage på Sprogøs nordlige del.

Biodiversitet

Projekterne er et vigtigt skridt i Sund og Bælts arbejde med biodiversitet, fortæller Ditte Marie Hjort, der er projektansvarlig i Sund & Bælts afdeling for bæredygtighed.

Sprogø er placeret i et Natura 2000-område, hvilket betyder, at der er naturtyper og dyr, som kræver en særlig bevaringsindsats. Og med disse tiltag styrker vi indsatsen ved blandt andet at give en række fuglearter bedre betingelser for at yngle.

Naturprojekterne udspringer af arrangementet Naturens Døgn, der blev afholdt i forbindelse med Storebæltsbroens 25-års jubilæum sidste sommer. Her var 33 eksperter indenfor natur og biodiversitet samlet for at komme med innovative løsninger, der kan forbedre biodiversiteten omkring Storebæltsbroen. Det er disse idéer, der nu er blevet forvandlet til konkrete tiltag.

Tiltagene skal godkendes af de ansvarlige myndigheder, som lige nu behandler sagen. Derfor kan der opstå ændringer eller justeringer.

En ø med flere muligheder

Et af tiltagene er etableringen af en ny ø på op til 1.000 m2. Øen etableres i Dybsø på tippen af Ny Sprogø og forventes at bidrage til flere steder, hvor split-, fjord-, hav- og dværgternerne kan bygge reder. Og det er væsentligt for netop disse fuglearter, fortæller Ditte Marie Hjort.

Ternerne er alle beskyttede fuglearter, som kun yngler uforstyrrede steder. Med etableringen af den nye ø, øger vi mængden af steder, de kan bygge redde, hvilket forventeligt vil øge bestanden.

Udover øen etableres der også to faunapassager, som skal sikre særligt edderfugleungers passage fra reden på land hen over kystsikringen og ud i havet. Og så skal en ny sø give den sjældne, grønbrogede tudse bedre betingelser til at formere sig.

Lokale materialer

Alle tiltagene bliver etableret med materialer, der allerede findes på Sprogø. Overskudsjord fra udgravning af søen vil, sammen med sten fra Sprogø, blive brugt til at etablere øen. På den måde reduceres ressourcebehovet, da der ikke er behov for at hente materialer uden for Sprogø.

Arbejdet forventes at gå i gang i efteråret 2024, ligesom der i de kommende år sættes gang i andre naturprojekter.

12. april 2024

Skal din arbejdsplads vinde en gratis workshop, hvor I får trænet hjernerne? Deltag i konkurrencen nu

Nu kan din arbejdsplads vinde en workshop med Mind Social, der sætter fokus på hjernens muskler, som vi alle bruger til opgaver og i vores relationer.

Af: Andreas Hjort | Foto: Mind Social

Mind Social er en konsulentvirksomhed, der beskæftiger sig med mental sundhed og trivsel. På den ene front genoptræner de folk efter hjernerystelse, stress, angst og andet, der belaster hjernen. På den anden laver de en række workshops på arbejdspladser og skoler.

Deres workshops omhandler funktionel hjernetræning. Deltagerne dykker ned i hjernens mekanismer og de mentale muskler, som vi alle skal bruge i hverdagens opgaver og i vores relationer. Det handler om at løfte de gode præstationer vi alle sammen jagter hos både os selv, den enkelte medarbejder og i teamet og om at opnå et overskud til opgaver og til relationer.

Fokus

Mind Social lægger vægt på at udforske mentale ressourcer, samarbejdsevner og muligheder for gensidig udvikling. Deres mål er at sikre at alle lykkes og trives i en travl og krævende hverdag, hvor kravene til præstationer og aktive beslutninger er konstante. Her kan du læse om, hvordan funktionel hjernetræning hjalp Tina tilbage efter kemobehandling.

Praktisk

Til denne workshop, som strækker sig over 1,5 time, kan der højest være 40 personer. Den kombinerer oplæg og praktiske øvelser, der gør deltagerne klogere på, hvordan deres hjerner arbejder i sammenhæng med hverdagens opgaver og udfordringer.

Workshoppen kan integreres som del af en personaledag, eller som et målrettet forløb med fokus på mental sundhed, eller lignende.

Til workshoppen skal der bruges et mødelokale eller lignende med fri gulvplads. Det er “kun” hjernerne, der skal svede, så alle kan deltage i deres almindelige tøj.

Deltag

Skal din arbejdsplads vinde? Så deltag i konkurrencen, ved at skrive i Facebook-tråden, hvor din arbejdsplads er, hvor mange I er og hvor i landet du ønsker, at workshoppen skal finde sted.

Vinderen kåres mandag den 22. april.

Bæredygtighed i fokus ved etablering af ny støjskærm ved Nyborg

Sund & Bælt har lagt særlig vægt på bæredygtighed ved valg af entreprenør til ny støjskærm ved Nyborg. Vinderen af udbuddet udmærkede sig blandt andet ved udbredt brug af genbrugsmaterialer i løsningen.

Af: Sund & Bælt | Foto: Ritzau / Sund & Bælt
PRESSEMEDDELELSE

I forbindelse med den politiske aftale om Infrastrukturplan 2035, som et bredt flertal i Folketinget indgik i 2021, blev der afsat en pulje til støjbekæmpelse. 11 mio. kroner fra denne pulje bliver nu anvendt til etablering af en ny, lydabsorberende støjskærm ved afkørsel 45, Nyborg Ø, på motorvej E20.

Det er Sund & Bælt, der står for etableringen af den nye støjskærm ved Nyborg, da strækningen er en del af landanlægget til Storebæltsforbindelsen, som selskabet ejer. Projektets formål er at reducere støj til gavn for borgere langs motorvejen.

Sund & Bælt sendte opgaven med etablering af støjskærm i udbud med særlig vægt på bæredygtighed i løsningerne, så faktorer som CO2-forbrug under fremstilling og brug af genbrugsmaterialer kunne være udslagsgivende for, hvem der fik tildelt opgaven med at etablere støjskærmen. Og dermed flugter udbuddet med de overordnede ambitioner i Sund & Bælt, forklarer Kim Agersø Nielsen, der er teknisk chef i Sund & Bælt.

I Sund & Bælt ønsker vi at styrke indsatsen for en mere bæredygtig fremtid. Det gælder både ved store og små projekter. Vi er derfor glade for, at vi i udbuddet af arbejdet med støjskærm i Nyborg har kunnet vægte bæredygtige og miljøvenlige løsninger så højt, som vi har gjort, siger Kim Agersø Nielsen.

Store mængder genbrugsmateriale

I den samlede vægtning af de indkomne tilbud udgjorde prisen 60 procent, mens bæredygtighedstiltag udgjorde 40 procent, og på baggrund af en samlet vurdering blev opgaven tildelt firmaet DAV Nordic A/S – blandt andet fordi de i deres løsning har valgt at anvende en stor mængde genbrugsmaterialer.

Vinderen af udbuddet skiller sig ud, da de i meget stor grad anvender genbrugsmaterialer. 70 procent af indkapslingsmaterialet og knap 60 procent af absorptionsmaterialet udgøres således af genbrugsmateriale, lyder det fra Kim Agersø Nielsen, og henviser til, at Sund & Bælts fokus på bæredygtighed i udbuddet har været med til at hæve standarderne for anvendelse af genbrugsmaterialer gennem hele forsyningskæden.

Konkret strækker projektet sig over 560 meter i østlig retning fra afkørsel 45, Nyborg Ø og omfatter etablering af en fem meter høj lydabsorberende støjskærm etableret langs afkørsel 45 og en tre meter høj lydabsorberende støjskærm etableret på eksisterende støjvold.

Anlægsarbejdet er planlagt til at gå i gang den 16. april 2024 og forventes at vare frem til ultimo september 2024. I denne periode vil rampen i vestgående retning derfor være midlertidigt lukket.

11. april 2024

Fyns Politi skal have bamser med på patrulje: Vil du hjælpe med at lave en?

Når et barn er i kontakt med Politiet, er det ofte fordi, at der er sket noget voldsomt og ubehageligt. Nu lancerer Fyns Politi “lommebamser”, som betjente og efterforskere kan give til børn, der har brug for tryghed i en svær situation – og de har brug for din hjælp.

Af: Nete Hjort Ploug | Foto: Fyns Politi

Snart er der også bamser med i politibilen. Ifølge Fyns Politi skal de såkaldte “lommebamsevenner” fungere som en hjælp for børn, der har brug for ekstra tryghed og noget blødt at kramme.  

Lommebamserne er små hæklede eller strikkede bamser, der kan sidde i politibetjentenes skjortelommer, når de rykker ud til hændelser, hvor der er børn til stede.  

Tiltaget er inspireret af Nordjyllands Politi, der for nogle uger siden startede et lignende projekt. Vicepolitiinspektør ved Fyns Politi Rasmus Tyllesen udtaler, at

(…) vi synes, det giver rigtig god mening. Det er et godt supplement til vores arbejde, når det involverer de yngste borgere. Her kan lidt ekstra tryghed og måske lidt adspredelse være lige det, der er brug for, hvis man står i en svær og kaotisk situation som fx et færdselsuheld eller en voldsom situation i hjemmet, som det fremgår i en pressemeddelelse fra Fyns Politi.

Strik eller hækl en lommebamseven  

Kan du strikke eller hækle? Hjælp politiet ved at lave lommebamsevenner. Lige nu laves lommebamserne af medarbejdere og deres familier, men der er brug for endnu flere håndarbejdende hænder. 

Det er et lille projekt, så garnrester kan sagtens bruges. Bamserne skal gerne hækles i nuancer, der matcher den blå politiuniform. Hvis du er en ferm strikker eller hækler og har lyst til at lave dem, som et andet dyr, er du mere end velkommen.  

De færdigstrikkede eller -hæklede lommevenner kan afleveres alle steder, hvor Fyns Politi har ekspedition og tages imod med tak. 

Download opskriften på strikkede lommebamser her og hækleopskriften her.

10. april 2024

Grønnere fremtid for vand, kloak og afløb: Norva24 Danmark introducerer nye specialdesignede elbiler

Norva24 Danmark tager et stort skridt mod en grønnere fremtid med lanceringen af 100 procent elektriske spulebiler.

Af: Norva24 Danmark A/S | Foto: Ritzau / Norva24 Danmark A/S
PRESSEMEDDELELSE

Norva24 Danmark markerer sig som en grønnere og mere miljøbevidst samarbejdspartner for både private og virksomheder og sender nu de første fem elektriske spulebiler på gaden. Bilerne er skabt med fokus på bæredygtighed og miljøhensyn.

Vi står i den situation, at vi betjener kunder over hele landet med tunge lastbiler, som har et kæmpe dieselbehov. Jeg mener, at vi som en stor virksomhed har et ansvar for at gøre noget mere for miljøet, samt passe på vores samfund og borgere. Derfor har vi set på, hvordan vi kan løse nogle af vores opgaver med mere miljørigtige køretøjer udtaler administrerende direktør i Norva24 Danmark, Tim Normann.

Miljøvenlig hele vejen igennem
Norva24 Danmark har selv designet og bygget de fem spulebiler, så de er hundrede procent elektriske.

Vi har købt fem varevogne af mærket Opel Vivaro, som vi selv har indrettet med alt det udstyr, vi skal bruge. Det har været meget vigtigt for os, at de er hundrede procent eldrevne – både bil og udstyr, udtaler, Tim Normann.

Alle elbilerne har solceller på taget, der oplader udstyret inde i bilerne. Der er en elektrisk vådstøvsuger, elektrisk højtryksrenser og elektriske boremaskiner i de nye biler, som typisk skal sendes ud til virksomheder, boligforeninger og parcelhuse, hvor de kan servicere faldstammer og ordne stoppede toiletter samt kloakledninger.

Da bilerne er mindre, gør det det desuden nemt og smidigt at komme rundt til opgaverne i de tæt trafikerede/bebyggede områder, samtidig med at vi ikke udleder CO2 til gene for borgerne, mens vi løser opgaverne. Samtidig passer vi bedre på vores operatører, idet støj og forurening fra køretøjet er langt mindre, hvilket også er et led i at passe godt på vores medarbejdere udtaler salg- og marketingdirektør for Norva24 Danmark, Anna-Tine Iversen.

Fremtiden er grønnere for Norva24 Danmark
De nye biler bliver i første omgang indsat på gaderne i større byer, herunder trekantområdet, samt i Aarhus og København og sender dermed et klart signal om Norva24 Danmarks dedikation til grøn omstilling, og det er kun et af de første skridt på vejen.

Virksomheden har en vision om at introducere 100 procent elektriske tv-biler, der bruges til TV-inspektioner af den underjordiske infrastruktur af rør og afløb. Og derefter skal de store slamsugere transformeres inden for de næste par år. Virksomheden er fast besluttet på at blive førende i branchen gennem en helhedsorienteret tilgang til grøn teknologi.

Vi har et mål om at blive endnu mere grøn. Og når teknologien er klar til, at vi kan få 100 procent eldrevne køretøjer, der kan klare de store opgaver, så er vi også klar, fastslår Anna-Tine Iversen

9. april 2024

Dobbeltrettet trafik på Storebæltsbroen i næste uge

I næste uge – uge 16 – bliver der i aften- og nattetimerne arbejdet på Storebæltsbroen med vedligeholdsarbejde bl.a. maling af ekspansionsfuger på den ene af broens to 325.000 tons tunge ankerblokke.

Af: Sund & Bælt | Foto: Ritzau / Sund & Bælt
PRESSEMEDDELELSE

Arbejdet foregår om natten for at skabe et trafikfrit og sikkert område, som samtidig giver mulighed for at udføre arbejdet hurtigere og mere effektivt end i dagtimerne. Det betyder, at trafikken vil køre dobbeltrettet i den ene side af broen, mens der arbejdes i den modsatte side.

Trafikrestriktioner under arbejdet
I uge 16, startende mandag aften den 15. april, vil trafikken køre dobbeltrettet i aften- og nattetimerne mellem kl. 20.00 og 05.00.

Det gælder mandag, tirsdag og onsdag aften.

Broen lukkes i to omgange af 45 minutter, henholdsvis om aftenen kl. 20 og igen om morgenen kl. 05 i forbindelse med omlægning af trafikken. Der vil opstå ventetid under omlægning af trafikken.

Mens trafikken er omlagt, er hastighedsbegrænsningen 80 km/t, og overhaling er ikke tilladt.

Læs mere om vejarbejderne, og hvornår de præcist vil påvirke trafikken, på storebaelt.dk

Hold dig opdateret
Modtag den aktuelle trafikinformation ved at følge med på X eller tilmeld dig Storebælts bromelding på storebaelt.dk. Du kan også modtage trafikinfo via SMS. Send til 1231 med Bro Info. Tjenesten ophører automatisk efter 7 dage.

Grafik%3A%20S%E5dan%20afvikles%20trafikken%20i%20aften-%20og%20nattetimerne%20mandag%2C%20tirsdag%20og%20onsdag%20i%20uge%2016
5. april 2024

Funktionel Hjernetræning gjorde, at Tina fandt sig selv igen efter senfølger af kemobehandling

I 2006 får Tina Føns kemobehandling for brystkræft, men efter 3. behandling står hendes hjerne helt af. Hun får svært ved at huske ting og mærke overskud. I 2023 vælger hun at starte på et Funktionel Hjernetræningshold hos MindSocial. Det skulle vise sig at være lige det, Tina Føns havde ledt efter.

Af: Rikke Hansen | Foto: Tina Føns / MindSocial

Efter en brystkræftssygdom og et kemobehandlingsforløb var Tina Føns’ livskvalitet ikke længere den samme. Da hun i 2006 havde fået sin tredje kemokur for brystkræft, stod hendes hjerne, som hun selv fortæller det, helt af.

Det sker et eller andet i min hjerne. Jeg bliver simpelthen hjernetræt. Jeg kan ikke sove om natten, men jeg er jo totalt træt, og min krop er i stresstilstand. Lægerne forklarer mig, at det er en biokemisk stresstilstand, som jeg ikke kan gøre noget ved. Og i løbet af årene bliver det bare dårligere og dårligere, fortæller Tina Føns.

Jagten på hjælp

Hun ledte længe efter forløb og behandlinger, der kunne hjælpe hende, og det førte hende til mindfulness. Det havde en effekt på hende og hendes hjerne, dog følte hun stadig ikke, at det var nok.

Det hjalp mig, men jeg følte alligevel hele tiden, at der manglede et eller andet, fortæller Tina Føns.

En dag hun var på nettet og scrollede gennem sine sociale medier, faldt hun over noget, der skulle vise sig at være løsningen på hendes mangeårige problemer – Funktionel Hjernetræning.

En hjerne i form

Stress, en hjernerystelse eller en anden mental belastning kan påvirke ens hjerne og gøre, at den ikke længere kan de samme ting, som den kunne før. Man kan sige, at hjernen kommer i dårlig form. Men på samme måde som man kan træne kroppen i form med løbeture eller træninger i fitnesscenteret, kan man med Funktionel Hjernetræning træne hjernen tilbage i form.

Det lød som noget for Tina Føns, fortæller hun:

Jeg fandt frem til Funktionel Hjernetræning, og jeg var lidt mistroisk, for hvad er det egentlig for noget? Men jeg meldte mig på et webinar, og det var virkelig sjovt at lave de øvelser. Så jeg tog til et intromøde, der foregik fysisk hos dem, og her kunne jeg godt mærke, at det her det kunne noget. Og samtidig var det sjovt.

Derfor startede hun den 18. august 2023 i et 10-ugers forløb hos virksomheden MindSocial i Svendborg. Her er de specialister i mental sundhed og trivsel, og specielt i Funktionel Hjernetræning, som de løbende kører forløb i.

MindSocial kører løbende forløb i Funktionel Hjernetræning. Foto: MindSocial.

Hjernetræning var vejen tilbage

Og det var på netop et af deres 10-ugers programmer, at Tina Føns fandt sig selv igen. Her brugte hun en time om ugen på at træne sin hjerne, og allerede efter tredje gang mærkede hun fremskridt:

Der kan jeg mærke, at der sker et eller andet i min hjerne. Jeg begynder at huske bedre, og jeg kan begynde at følge en strikkeopskrift, som jeg ellers slet ikke kunne før. Og langsomt blev det bare bedre og bedre, fortæller Tina Føns.

– Det er ren og skær sjov

Træningen består af forskellige øvelser, der kombinerer det kognitive med det fysiske, og som stille og roligt træner hjernen i form igen. Ifølge Tina Føns, var det naturligvis hårdt, og noget der krævede stor koncentration, men mest af alt var det sjovt.

Det er ren og skær sjov i en time om ugen i ti uger. Vi havde på holdet det her fællesskab, hvor vi trænede sammen og grinte sammen. Og det flyttede bare så meget for mig, fortæller Tina Føns.

Virkningen har varet ved

Nu er det et halvt år siden, at Tina Føns afsluttede sit 10-ugers forløb hos MindSocial, og selv er hun både overrasket og imponeret over, at virkningen af træningen har varet ved:

Selvom jeg sluttede i november måned, så har effekten holdt ved. Og det var jeg egentlig meget skeptisk overfor, inden jeg startede. Jeg har en oplevelse af, at førhen har jeg bare overlevet, hvor jeg nu begynder at kan leve. Jeg kan være deltagende på en anden måde, og jeg bliver slet ikke så hjernetræt som før, fortæller Tina Føns.

Siden sit forløb har Tina Føns anbefalet det til andre, og siden har hendes datter, der døjer med lydfølsomhed, deltaget i et forløb, og hendes kollega, der har været påvirket af stress, har meldt sig til et webinar.

Opstart af nye forløb

MindSocial holder løbende gratis infomøder om deres forløb med Funktionel Hjernetræning, og her i Svendborg kan du allerede komme til et torsdag den 11. april.

Desuden afholder de et intromøde i København på mandag den 8 april og i Odense onsdag den 10 april.

De enkelte forløb starter op ugen efter i hver by, og hvis man ikke nåede med til intromødet i uge 15, kan første gang sagtens være en prøvetime, så man lige kan se det an. Du kan læse meget mere om intromøderne og forløbene i de enkelte byer lige om her.

Du kan se en video med Tina Føns her, hvor hun fortæller om sine oplevelser med Funktionel Hjernetræning hos MindSocial:

3. april 2024

Væltet varebil på Storebæltsbroen skal til lommerne

22. december væltede en varebil i kraftig sidevind og lammede trafikken på årets største rejsedag. Nu er vognmanden gjort erstatningsansvarlig, hvilket ifølge Sund & Bælt sender et vigtigt signal.

Af: Sund & Bælt | Foto: Ritzau / Sund & Bælt
PRESSEMEDDELELSE

Det kan have konsekvenser, hvis man ikke vurderer, om det er forsvarligt at passere Storebæltsbroen, inden man kører over forbindelsen. Det mærker den vognmand nu, hvis chauffør valgte at krydse Storebæltsbroen 22. december 2023.

I kølvandet på uheldet, der lammede juletrafikken i flere timer, valgte Sund & Bælt at igangsætte en erstatningssag på baggrund af de omkostninger, der var i forbindelse med den væltede varebil.

Sagen er nu afsluttet, og vognmanden er blevet gjort erstatningsansvarlig for alle Sund & Bælts udgifter. I alt skal vognmanden betale lidt over 34.000 kroner, hvilket blandt andet dækker udgifter til bjærgning af køretøjet og ekstra mandskabstimer.

Selvom beløbet ikke lyder af meget, er sagen vigtig af flere årsager, fortæller Søren Ulrik Hillersborg, der er driftsdirektør i Sund & Bælt.

Det er vigtigt for os at sende et signal om, at det er chaufførens eget ansvar at vurdere, om det er forsvarligt at køre ud på forbindelsen, når der er kraftig blæst. Det handler i sidste ende om vores allesammens sikkerhed.

I den konkrete sag kom ingen mennesker til skade, men virkeligheden kunne meget vel have set helt anderledes ud.

Vi kunne have stået i en situation, hvor uheldet havde haft alvorlige, menneskelige konsekvenser. Derudover lammede det samtidig trafikken i flere timer på en af årets travleste rejsedage. Situationen kunne måske have været undgået.

Det er altid op til den enkelte chauffør at vurdere, om det er forsvarligt at køre over Storebælt. Særligt når det blæser, skal chaufføren tænke sig godt om inden turen.

Lempede regler kræver særlig opmærksomhed hos chaufføren
I 2021 blev der indført et forbud for vindfølsomme køretøjer for at passere Storebæltsbroen, når det blæser kraftigt. I november 2023 opdaterede Sund & Bælt reglerne, så tung trafik over 2,5 tons. nu kan passere broen, når det blæser. Dog er det altid chaufføren ansvar at vurdere, om det er forsvarligt at passere broen.

Ændringerne skete på baggrund af en række analyser og beregninger af vindforholdene samt en opsætning af lokal vindafskærmning ved pyloner og ankerblokke på Østbroen. Forbuddet er nu rettet mod påhængskøretøjer op til 2,5 tons, dvs. fortrinsvis mindre trailere og campingvogne. Det stiller dog store krav til efterlevelsen af hastighedsrestriktionerne på forbindelsen.

Uforsvarlig kørsel i betalingsanlægget har også konsekvenser
Sund & Bælt oplever også, at der i betalingsanlægget løbende opstår farlige situationer, hvor bommene bliver påkørt og knækker, fordi der enten køres for stærkt, eller der ikke er opmærksomhed på lyssignalerne.

Derfor opkræver Sund & Bælt også penge for de skader, der skyldes uforsvarlig kørsel i betalingsanlægget.

Den Gamle Kro søger ny restaurantchef

Har du lyst til at gøre en forskel for Odenses charmerende Gamle Kro, så er det her måske lige en mulighed for dig.

Odenses Gamle Kro med bindingsværkvægge, glastag i gårdhaven og gamle brædder der giver stemning af krostue i en moderne kontekst, har travlt. Rigtig travlt, men atmosfæren er stadig hyggelig og maden er uovertruffen og klassisk med et twist, hvor der er fokus på kvalitet og smag. Travlheden gør, at de lige nu mangler en Restaurantchef der kan hjælpe med at give deres gæster en oplevelse der matcher den gode mad og stemning som stedet leverer. Derudover tilbyder de en restaurant i fuld udvikling med masser af potentiale for nye ideer.
Har du de samme værdier og en masse gode ideer, er du til god stemning i restauranten og skøn humor i huset, og er du tjener med hjertet på rette sted, så er det dig de søger.

Hvad kan du så forvente:

 • Du bliver en del af et lille team i et traditionelt gourmetkøkken, med skabelse af deres egne skønne signatur retter
 • Der er god vagtplan med fri hver anden weekend
 • Chefen er sød, what`s not to like
 • De har masser af alecarte og selskaber – det er en travl forretning med vækst
 • De er en arbejdsplads som er kendt for at tage et socialt ansvar og den skal du også være med på
 • De er en god blanding af unge og voksne mennesker
 • De taler ordentligt til hinanden og de har det godt

Vil du med på holdet?

Så skynd dig at sende et par linjer om dig selv og hvorfor du vil passe ind i deres team. Vedhæft også dit CV med billede og send det hele til Helle Villesen på: info@dengamlekro.dk

Den Gamle Kro søger Tjenerafløser

Vil du være en del af den charmerende historie på Den Gamle Kro? Så er dette måske den rette mulighed for dig.

Den Gamle Kro søger to passionerede tjenerafløsere til deres charmerende destination i Odense.

Du skal være fyldt 18 år.

Krav:

 • Erfaring i servicebranchen eller lignende
 • Studerende eller med et sabbatår
 • Et smilende og socialt sind

De tilbyder:

 • En unik arbejdsplads i et historisk hus
 • Et dynamisk team med forskellige aldre og baggrunde
 • Mulighed for fleksible arbejdstider

Lyder det som noget for dig? Send din ansøgning via mail på: info@dengamlekro.dk eller kontakt Helle på: 21456025

Del gerne denne mulighed med dine venner og familie.