Skip to main content
6. marts 2024

Afbrændingsforsøg skal styrke biodiversiteten på Sund og Bælts naturarealer

Formålet med forsøget er at styrke biodiversiteten og optimere driften på arealer, hvor høj vegetation vanskeliggør væksten af blandt andet sjældne urter. Forsøget igangsættes i Halsskov og på Sprogø i marts 2024.

Af: Sund & Bælt | Foto: Sund & Bælt
Pressemeddelelse

I et nyt initiativ for at fremme biodiversiteten på sine arealer har Sund & Bælt besluttet at indføre afbrænding som en del af sin naturpleje.

Formålet med afbrændingen er at styrke biodiversiteten på arealer med høj vegetation, som udkonkurrerer de mindre og mere sjældne urter. Metoden er ikke kun til gavn for naturen, men har også et driftsmæssigt potentiale, da afbrænding kan anvendes på skråninger og områder, der er vanskelige at vedligeholde.

Afbrænding understøtter Sund og Bælts bæredygtighedsstrategi, hvor målet blandt andet er at skabe et positivt aftryk på natur og biodiversitet.

I første omgang vil forsøget blive udført på udvalgte arealer ved Halsskov og på Sprogø. Den første afbrænding er planlagt til torsdag den 7. marts. Det præcise tidspunkt afhænger af vejret, hvor særligt blæst har betydning for, hvornår det er muligt at udføre afbrændingen. Derfor er der også risiko for, at afbrændingen aflyses eller igangsættes i sidste øjeblik.

Hvis forsøgene er en succes, er planen at anvende afbrænding som en naturlig del af drifts- og naturplejen på andre af Sund & Bælts arealer, herunder også Femern Bælt-projektets naturarealer.

Fakta om afbrænding som metode

Afbrænding er i dag en anerkendt og brugt metode inden for drift- og naturpleje, som både Vejdirektoratet og Banedanmark benytter på deres bane- og vejanlæg. Det gælder også en række kommuner, som ønsker at styrke biodiversiteten på arealer, hvor f.eks. afgræsning med dyr ikke er muligt.

Det er virksomheden Natur360, der leverer biologisk rådgivning om forvaltning og naturpleje for både private og offentlige virksomheder, som vil foretage afbrændingen. Målet er, at Sund og Bælt på sigt selv vil kunne stå for driften.

Slagelse Kommune har givet tilladelse til afbrændingen. Sund og Bælt har desuden involveret Beredskabet i Slagelse, som er indforstået med arbejdet.